SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Sök i jobb bloggens historia

Så fokuserar du på rätt aktiviteter

- I sociala kanaler.
Säljprocessen är i mina ögon en central del i säljarbetet och det oavsett om vi är 1 eller 500 anställda. Att arbeta systematiskt och metodiskt är en av nycklarna för att lyckas me… https://tjansteportalen.se/karriarsbloggen/sa-fokuserar-du-pa-ratt-aktiviteter/

Tid för bokslut

- Skapa bättre balans i livet
var SHRSB_Settings = {"shr_class":{"src":"/shaho/","link":"","service":"5,7,2,52,304,38,309,201,88,74","apikey":"6ffe2cbf142c45bd4cd03b01ec46b8658","localize… https://tjansteportalen.se/karriarsbloggen/tid-bokslut/

Social Selling

- Ökar din försäljning.
Strategi – Det är frestande att hoppa över detta viktiga första steg. Du kanske tänker att det inte finns tid att skapa en strategi; du behöver mer försäljning nu. Rådet är att ska… https://tjansteportalen.se/karriarsbloggen/social-selling/

Våga sänka garden – våga vara dig själv

- Av Christina Paulson.
Vågar du sänka garden eller är det viktigt att vara beredd på angrepp hela tiden? Att kunna försvara sig själv och det man gör eller har gjort. Har du svårt med tanken på att göra… https://tjansteportalen.se/karriarsbloggen/vaga-sanka-garden-vaga-vara-dig-sjalv/

Är du en karriärkvinna?

- Av Christina Paulson.
Det första jag frågar mig är vad som kännetecknar en ”karriärkvinna” och vem som får kalla sig så. Måste man uppfylla några slags kriterier eller ha en viss ambitionsnivå? … https://tjansteportalen.se/karriarsbloggen/ar-du-en-karriarkvinna/

Måste chefen vara en supermänniska?

- Av Christina Paulson.
Det är inte lätt att vara chef idag. Ofta är arbetsbördan stor, med krav både uppifrån och nerifrån. Som chef förväntas du ibland vara en supermänniska. Men vem är det? Hur gör man… https://tjansteportalen.se/karriarsbloggen/maste-chefen-vara-en-supermanniska/

Vikten av att hitta sin inre kompass…

- Av Christina Paulson.
Ett budskap som vi alla borde leva efter. Att stanna upp en stund, reflektera och känna efter vad vi vill och vad som verkligen är viktigt för oss. Både vad gäller arbete och priva… https://tjansteportalen.se/karriarsbloggen/vikten-av-att-hitta-sin-inre-kompass/

Vad är en klok arbetsplats?

- Av Christina Paulson.
På en klok arbetsplats har människor förutsättningar att både må bra och göra sitt bästa. Man har en bra arbetsmiljö och ett prestigelöst klimat. Målen är tydliga, rimliga, förankr… https://tjansteportalen.se/karriarsbloggen/vad-ar-en-klok-arbetsplats/

Mening är viktigt för motivationen

- Av Christina Paulson.
Hos vissa är synen på vad som motiverar människor till bra prestationer fortfarande förlegad – att vår motivation enbart skulle bero på ”piskan” eller ”moroten”. Fler företag och o… https://tjansteportalen.se/karriarsbloggen/mening-ar-viktigt-motivationen/

Tåget går

-Traditionell försäljning, Komplex försäljning, Distribuerande försäljning
När jag i tisdags, torsdags och idag lördag öppnade min telefon så dyker ny information upp om XC90 i min display på mobilen. Allt i linje med den nya utvecklingen inom försäljning… https://tjansteportalen.se/karriarsbloggen/taget-gar/

Förtroende påverkar nedersta raden

- Förtroende förtjänar man och det tar tid.
Människor köper av andra människor som de gillar och har förtroende för. Om detta förtroende missbrukas så kommer det innebära problem och det oavsett om det är ett litet företag e… https://tjansteportalen.se/karriarsbloggen/fortroende-paverkar-nedersta-raden/

Målstrategi

- Så gör du.
Är du en av dem som ständigt drömmer men sen inte kommer längre? Då är det dags att du skaffar dig en målstrategi. Alla mål börjar med en dröm. Genom att sätta mål tar du kontroll … https://tjansteportalen.se/karriarsbloggen/malstrategi/

Få mer gjort på mindre tid

- Vilka är tidstjuvarna i din arbetssituation?
Alla får precis lika mycket tid varje dygn – visst är det rättvist? Men trots det hinner en del hur mycket som helst under dagen, medan andra knappt hinner ur sängen innan det är d… https://tjansteportalen.se/karriarsbloggen/fa-mer-gjort-pa-mindre-tid/

Kompetensförsörjning!

- Passivt och säkert, eller nytänkande...
Vi vill bli störst, bäst och vackrast! Ofta hör man klagan om kompetensbrist, svårighet om att nå ut med sina budskap och hur stor konkurrensen är. Det är ju också sant. Företagen … https://tjansteportalen.se/karriarsbloggen/kompetensforsorjning/

Tråkig sektor?

- Offentliga jobb.
När jag växte upp var arbete i kommunal och statlig sektor inte något ambitiösa ungdomar ville satsa på. Här var det gubbvälde, långbänkar och kvinnor hade tjänster längst bort frå… https://tjansteportalen.se/karriarsbloggen/science-skills-karriarmassa/trakig-sektor/

Science Skills Karriärmässa

- Anmällan senast 20. oktober
Välkommen till Science Skills Karriärmässa, Medicon Valley i Lund. 5 november kl 10-16, anmälan senast 20 oktober! Söker ni kompetent och kvalificerad personal inom Life Science?… https://tjansteportalen.se/karriarsbloggen/science-skills-karriarmassa/

Kurser i LinkedIn & Nätverka

var SHRSB_Settings = {"shr_class":{"src":"/shaho/","link":"","service":"5,7,2,52,304,38,309,201,88,74","apikey":"6ffe2cbf142c45bd4cd03b01ec46b8658","localize… https://tjansteportalen.se/karriarsbloggen/kurser-i-linkedin-natverka/

Tandvård idag.

- Nu är det en brist kompetens, hur blev det så?
Tandvården har blivit ruskigt dyr men också ruskigt mycket bättre. Tänk för 40 år sedan då vi unga fick tänderna sönderborrade av noggranna tandläkare som skulle förebygga karies. … https://tjansteportalen.se/karriarsbloggen/tandvard-idag/

Kommunikationens grundpelare

Kommunikation är inte lätt, den som äger tillgång till information får mer makt om han inte kommunicerar vidare innehållet. Samtidigt har information aldrig varit mer lättillgängli… https://tjansteportalen.se/karriarsbloggen/kommunikationens-grundpelare/

Dina värderingar

- Du har förändrats, tiderna har förändrats
var SHRSB_Settings = {"shr_class":{"src":"/shaho/","link":"","service":"5,7,2,52,304,38,309,201,88,74","apikey":"6ffe2cbf142c45bd4cd03b01ec46b8658","localize… https://tjansteportalen.se/karriarsbloggen/dina-varderingar/