SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Undvik misstagen

- Så här kan du se på din kompetens med nya ögon.

Arkiv

2012

2013

2014

2015

Längtar du efter något nytt, något annat – en ny karriär, ett jobb i en annan bransch?

När arbetsgivare rekryterar är siktet, naturligt nog, inställt mot att hitta den bästa personen för jobbet. Man diskuterar att den sökande måste ha rätt kompetens. En viss utbildning eller erfarenhet brukar synas som krav i platsannonsen och till det en rad önskvärda egenskaper. Många gånger kan det som blivande karriärväxlare kännas hopplöst, men det du behöver göra för att lyckas med ett karriärbyte är att ur din erfarenhetsbank plocka fram en gångbar valuta – ta fram de kunskaper, färdigheter och beteenden/förhållningssätt som passar i sammanhanget.

Undvik misstagen

January 13, 2014 at 9:49 AM

I ett första skede så är det viktigt att separera på begrepp som kunskapfärdighet och förhållningssätt. Till exempel om du har läst teori på körskolan så har du kunskaper om hur man kör bil. Har du däremot också tagit en rad körlektioner så har du skaffat dig färdigheter som bilförare, och är du dessutom aktsam om andra människor i trafiken så är det ett förhållningssätt och egenskap som du har.

Ett vanligt misstag är att man blandar ihop kunskaper och färdigheter med egenskaper. Om du till exempel saknar kunskap om ett visst datorprogram så kan du kanske lära dig det på några månader. Men en personlig egenskap som ”vetgirig” är inget du skaffar dig under en 6 månaders utbildning. Viktigt att ha i åtanke är också att olika egenskaper är olika eftertraktade i olika jobbsammanhang. Inom vårdyrken efterlyser man egenskaper som empati, förmåga att lyssna och vara närvarande, och inom säljyrken så brukar tävlingsinstinkt, framgångstro och målfokus vara en framgångsfaktor.

Ett annat vanligt misstag är att man låser sig till en specifik befattning och beskriver sin kompetens kopplat till den. Men ett arbete är så mycket mer än en befattningsbeskrivning och ofta är den beskrivningen endast en ram för vad arbetet verkligen innebär. Oavsett hur din bild ser ut så bör du när du ska inventera din kompetens fokusera på helheten: vilka är dina främsta egenskaper? vilka erfarenheter har tidigare arbeten gett dig? vilka färdigheter du utvecklat och vad du lärt dig om dig själv på vägen?

Kompetenstrappan är en effektiv metod som kan hjälpa dig att se på din kompetens med nya ögon och kanske ge dig nya idéer till hur du ska beskriva den i framtiden.

Föreställ dig en trappa med fyra trappsteg:

kompetenstrappan

 

  1. På det första trappsteget är du omedvetet inkompetent, det innebär att du faktiskt inte är medveten om det du inte kan. Vi kan använda exemplet om datorprogrammet. På det här stadiet vet du inte om att det finns möjlighet att skicka beställningar via ett internetbaserat ordersystem. Du använder istället de medel som finns tillgängliga, exempelvis telefon, fax och mejl.
  2. På nästa trappsteg är du medvetet inkompetent. Du har blivit medveten om att det finns ett system för att skicka beställningar och du inser att du inte vet hur programmet fungerar och hur du ska använda det – du är medveten om din okunskap men vet hur du ska göra för att lära dig.
  3. Det tredje trappsteget innebär att du är medvetet kompetent. Du har lärt dig hur du arbetar i programmet. Det kräver viss koncentration av dig, men du kan lösa problem som uppstår – och oftast så får du det att fungera.
  4. På sista trappsteget är du omedvetet kompetent. Då du klivit hit använder du programmet som en självklar del i ditt arbete, du är inte längre medveten om hur och när du använder det eftersom det blivit en naturlig del för dig – du är omedveten om din kunskap.

Genom åren skaffar du dig kunskaper och färdigheter som till slut återfinns på fjärde trappsteget. Risken är då att du faktiskt glömmer bort att du är kompetent inom just det området. Kunskapen blir självklar och eftersom du är relativt omedveten om den kan du glömma att använda den som konkurrensfördel i din fortsatta karriärutveckling. Det kan därför, även om du inte står inför ett karriärbyte, vara en god idé att då och då göra en inventering av vad du faktiskt kan.

Ta fram papper och penna, sätt dig på en favoritplats och ge dig tid att verkligen fundera – plocka därefter fram minst två kompetensområden på vardera trappsteg två, tre och fyra. Hur har du gjort hittills i din karriär då du vandrat uppför trappan? Vilken kompetens står på tur att nå trappsteg fyra? Den här synen på kompetens är en insikt om att du är i ett ständigt lärande. Inom vissa områden är du på trappsteg ett eller två men för att klättra till trappsteg fyra handlar det bara om tid och erfarenhet. Genom att reflektera över din kompetens i stort och genom att ta hjälp av kompetenstrappan kommer du förmodligen att upptäcka att du har egenskaper, kunskaper och förmågor som du inte reflekterat över att du har.

Och sist men inte minst! Karriär handlar inte bara om att klättra uppåt, utan att vandra en väg mot ett bestämt mål. Helt enkelt om att göra medvetna val för ditt framtida arbetsliv. Lycka till!

TeamFactory

Tjänsteportalen samarbetar med TeamFactory.Tags: Jobbsökande CV Team factory
Category: Jobb och karriär Jobbsökande Team Factory

Kommentera gärna!

Posted by tasiolo on
lasix purpose com 20 E2 AD 90 20Viagra 20Tekli 20Fiyat 20 20Jual 20Viagra 20Eceran 20Surabaya jual viagra eceran surabaya The death of secular opposition figure Brahmi, gunned down outside his Tunis home on Thursday, came months after another secular leader, Chokri Belaid, was killed in a similar attack that stoked violent protests
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.