SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Kreativa arbetsplatser

- Har lägre stressnivå.

Kategorier


Tag CloudFarida Rasulzada forskar om kreativitet på arbetsplatsen. Hon delar med sig av delresultatet i en pågående studie om vad som är utmärkande för en kreativ ledare.

Kreativa arbetsplatser

November 12, 2012 at 11:08 AM

På Chef.se kan man läsa om Farida Rasulzadas spännande underökning om kreativitet på jobbet. Den visade att personer som arbetar på kreativa arbetsplatser sover bättre, oroar sig mindre och upplever mer sällan hjärtflimmer. Resultatet av undersökningen som gjordes 2007 sporrade Farida att fortsätta att forska inom detta intressanta område.

I en studie som pågår nu och där Farida just har publicerat en delstudie, studerar hon vad som är utmärkande för ett kreativt ledarskap. Det studien hittills har visat är att det som utmärker de kreativa ledarna är följande punkter:

  1. De är relationsorienterade. Det innebär att de är måna om att ha goda relationer med sina medarbetare.
  2. De är förändringsorienterade. Vill gärna ge sig in i både nya projekt och branscher.
  3. De är duktiga på att stanna upp. Man kan tro att de alltid är på språng, men det visar sig alltså vara tvärtom. De lägger tid på att scanna både sitt eget och medarbetarnas beteenden.
  4. De har en bred bas. Erfarenhet från många olika områden.
  5. De är visionärer. De ser hellre att medarbetarna och verksamheten växer än att företaget går med vinst.
Farida Rasulzada kom också fram till att den här typen av ledare är bra på att få sina medarbetare att själva reflektera över sin arbetssituation. De är också duktiga på att fånga upp medarbetarnas tankar och idéer här och nu.
 
Här följer Faridas test som du kan göra för att se om du arbetar på en kreativ arbetsplats:
 
1. Uppmuntras du att vara kreativ och komma med nya idéer på jobbet?
2. Vågar du och dina kolleger ta initiativ även om resultatet är ovisst?
3. Är det tillåtet att misslyckas på din arbetsplats?
4. Upplever du atmosfären på din arbetsplats som levande och händelserik?
5. Känner du att det finns utrymme för humor och skratt på din arbetsplats?
6. Lyssnar din chef på dig? Är det dialog snarare än monolog som förs?
7. Har du tid att tänka ut nya idéer?
8. Har du och dina kolleger möjlighet att göra er hörda när det gäller hur
företaget leds och utvecklas?
9. Använder ni ett uppmuntrande språk på arbetsplatsen?
10. Uppmuntras du till att samarbeta med andra?

Är ditt företag kreativt? 

Antalet JA på testet ovan ger svaret:

0–3 Ja:
Du får antagligen inte utrymme för din kreativitet.
 
4–6 Ja:
Inte ett superkreativt företag men har rätt förutsättningar att bli det!
Åtgärd: Arbeta på de punkter som du har svarat NEJ på och förstärk de
områden där du har svarat JA.
 
7–10 Ja:
Du befinner dig antagligen i en organisation som kan prestera superkreativa
resultat.
 
Nå? Hur ser det ut på din arbetsplats? Vad fick du för resultat?

Med ljus och värme, Ulrika


Tags: Arbetsliv Arbetssökande Jobb coachen
Category: Coachen Coachen inspirerar

Kommentera gärna!

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.