SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Receptet för nöjda medarbetare

- Öppenhet är en av nycklarna.

Kategorier


Tag CloudHur är man en tydlig chef som tar tuffa beslut samtidigt som man har ett tätt samarbete och delar ansvaret med sina medarbetare? Det svaret söker Gervase Bushe, organisationsexpert och författare av Klart ledarskap, i sin kommande bok. 

Receptet för nöjda medarbetare

September 04, 2012 at 12:03 PM

Viljan finns hos de flesta chefer, det är åtminstone något som kanadensiske professorn och organisationskonsulten Gervase Bushe är övertygad om, att skapa ett arbetsklimat där man lyssnar på varandras idéer och får lov att göra misstag.

Gervase Bushe kallar det för att jobba i ”partnerskap” med sina kolleger. Han är också övertygad om att en sådan kultur blir nödvändig för att kunna konkurrera i framtiden. Men han konstaterar också att få vet hur man får det att fungera när man samtidigt också ska vara en effektiv och tydlig chef.

En undersökning från Boston Research Group bland 5 000 amerikanska arbetstagare visade att 24 procent av de höga cheferna upplevde att de jobbade i en organisation byggd på samarbetskultur. Medan endast 3 procent av övriga medarbetare höll med om den saken. 

Undersökningen visade också att de organisationer som upplevdes bygga på tillit och samarbete klarade sig bättre än övriga gällande ekonomiska resultat, kundnöjdhet och en rad andra parametrar.

Gapet mellan hur kulturen uppfattades av höga chefer och anställda, tillsammans med mötet med en vd som gjorde allt för att medarbetarna skulle känna sig engagerade, men där resultatet blev precis tvärtom fick Gervase Bushe att börja tänka på en uppföljare till sin första bok Klart ledarskap. I sin iver att inkludera alla blev vd:n extremt otydlig och gjorde inte det som förväntades av honom. Hans bästa medarbetare slutade.

Gervase Bushe tog fram en lista på vilka grunduppgifter som en chef förväntas göra: sätta mål, ta beslut i rätt tid, delegera uppgifter, allokera resurser till olika avdelningar och projekt, följa upp medarbetares prestation.

Men går det då att behålla ”partnerskapet” samtidigt som man måste ta tuffa beslut, om till exempel nedskärningar? 

Forskning visar gång på gång att öppenhet med information är receptet för att få både de som blir kvar och de som tvingas gå att känna sig hyfsat nöjda. Men i verkligheten hålls mycket hemligt, ofta av konkurrensskäl, något som Gervase Bushe tycker måste ifrågasättas.

–Hur mycket är hemlighållandet värt i förhållande till den effekt det får på medarbetarna? Medarbetarna kan inte vara i partnerskap om de inte vet vad som pågår.

Om chefen själv inte uttrycker sina tankar kommer andra tillsammans skapa en sanning om vad som pågår i dennes huvud. Och brädet ligger öppet för missuppfattningar och konflikter.

Gervase Bushe menar att det finns framgångsrika företag som inte håller något hemligt – där finns ett självförtroende i att de anpassar sig så snabbt till marknaden att konkurrenterna inte hänger med.

Ett annat råd är att verkligen delegera ansvaret och därmed oron också, inte bara uppgiften. Skapa ett klimat där man håller varandra ansvariga.

Men så länge informella hierarkiska strukturer, konflikter, revirpinkande och hemlighetsmakeri lever kvar i en organisation, vilket är verkligheten på de flesta håll, är det dödsdömt att agera som en ”samarbetsvillig chef”.

Så vad skulle få fler organisationer att lyckas skapa en fungerande samarbetskultur?

–Vissa pratar om en ny generation, och jag skulle beskriva det som att de inte tolererar sörjan. Och i ett partnerskap är det vad som behövs – folk som säger vad de tänker.

Gervase Bushe, professor i ledarskap, anser att öppenhet är en av nycklarna till ett framgångsrikt chefskap.

Tjänsteportalen delar gärna saker som inspirerar och motiverar oss. Vi vill passa på att tacka svd.seTags: DU som ledare Tips och råd Arbetsgivare
Category: Arbetsgivare Du som ledare

Kommentera gärna!

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.