SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Var tionde anställd

- Deppig på jobbet.

Kategorier


Tag CloudMer än var tionde anställd känner sig ofta nedstämd, olustig eller ledsen. Det visar nya siffror från en stor undersökning som hälsoföretaget Previa gjort inför Världsdagen för psykisk ohälsa den 10 oktober.

Var tionde anställd

October 11, 2012 at 11:09 PM

På uppdrag av arbetsgivare har hälsoföretaget Previa kartlagt hälsan hos drygt 50 000 personer i hela landet under perioden 2009 till 2011. Undersökningen rör områden som det allmänna hälsotillståndet, mat- och motionsvanor samt psykosocial status.

Mest anmärkningsvärt är kanske att mer än var tionde anställd uppgivit att de ofta känner sig nedstämda, olustiga eller ledsna. Denna siffra kan jämföras med tidigare forskning som visar att under ett år beräknas omkring en av tio svenskar någon gång drabbas av en depression.

Att en av tio ofta känner sig deppiga kan ses som en ökning jämfört med att en av tio någon gång under året sjunker ned i psykiskt mörker. Men då ska man minnas att depression skiljer sig från tillfällig nedstämdhet (att man är ”lite nere” eller ”deppig”).

Att vara tillfälligt nedstämd är vanligt, det är en naturlig och oftast begriplig reaktion i olika livssituationer, säger Per Larsson, beteendevetare på Previa. Det är först när nedstämdheten blir djupare och ihållande, går ut över arbetet och tillvaron i övrigt, som det kan röra sig om en depression. I ett sådant läge behöver man professionell hjälp och stöd.

Previas undersökning bekräftar annars vad man tidigare visste: Betydligt fler kvinnor än män känner sig ofta nedstämda. 16 procent av kvinnorna jämfört med åtta procent av männen svarar jakande på att de ofta är deppiga. Det kan bero på att den psykiska belastningen på kvinnor är högre, eftersom de generellt sett tar större ansvar för familj och hem, eller på att könsnormerna gör det mer tillåtet för kvinnor att uttrycka sitt psykiska illamående.

Statistik från Socialstyrelsen visar att psykisk ohälsa står bakom drygt var fjärde sjukskrivning som är längre än två veckor. Då räknar man in depression, såväl som ångestproblem, utmattningssyndrom med mera. Samhällets kostnader för sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning på grund av psykisk ohälsa uppgick 2009 till hela 23,5 miljarder kronor.

– Många chefer behöver bli bättre på att känna igen vanliga tecken på psykisk ohälsa. En chef som på ett tidigt stadium ställer frågor och visar omsorg kan betyda mycket för en anställd som inte mår bra, säger Per Larsson.

Världsdagen för psykisk hälsa infaller den 10 oktober varje år. Dagen syftar till att skapa större medvetenhet och förståelse för psykisk hälsa och uppmärksammas av FN-organet WHO, World Health Organisation

Tjänsteportalen delar gärna saker som inspirerar och motiverar oss. Vi vill passa på att tacka svd.seTags: Arbetsliv Arbetsgivare I media
Category: Arbetsgivare I media

Kommentera gärna!

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.