SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Nu har du chansen att få 300 000 kr

- Ansök senast den 10 september.

Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

Nu har du chansen att få 300 000 kr. VINNOVA, Energimyndigheten och Tillväxtverket inbjuder nystartade utvecklingsbaserade företag att skicka in ansökan inom utlysningen VINN NU 2013.Ansök senast den 10 september. Vem kan söka och hur går det till? Läs mer om det här

Nu har du chansen att få 300 000 kr

September 05, 2013 at 9:46 AM

Syftet med utlysningen är att underlätta för nystartade utvecklingsbaserade företag att förbereda och tydliggöra tidiga och kommersiellt intressanta produkter eller tjänster så att företaget kan finna en efterföljande finansiering och på sikt bli framgångsrika svenska företag.

Även företag, som har personer i åldersgruppen 18-30 år i ledningen, uppmanas att söka till VINN NU hösten 2013. Det finns särskilt avsatta medel för denna grupp. Information om utlysningen samt förutsättningar och villkor för deltagandet framgår av den fullständiga utlysningstexten. 

Hur man ansöker 
Ansökan görs endast elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal. Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl 14.00 sista ansökningsdag.

Efter denna tidpunkt får inga kompletteringar göras av ansökan såvida inte VINNOVA begär in dem.

Ansökans innehåll 
Ansökningsformuläret innehåller ett antal frågor som ska besvaras, utrymmet är begränsat. En PDF med frågorna hittar du på VINNOVA´s hemsida.

Datum att ha koll på 
Sista ansökningsdag:2013-09-10 klockan 14:00:00 
Sista datum för beslut: 2013-11-22 
Tidigaste datum för projektstart: 2013-12-02

Elise Ekelöf | Webbredaktör Driftig.nu Tags: Gästbloggare
Category: Gästbloggare

Kommentera gärna!

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.