SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Roligt på jobbet viktigt för lyckan

- Undersökningen är gjord bland 5 000 svenskar

Kategorier


Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

Det allra viktigaste för vår lycka är hälsan och en stabil privatekonomi. Hur vi mår på jobbet hänger också tätt ihop med lyckan, men om man har barn eller inte gör ingen skillnad alls, visar en ny svensk lyckoundersökning. 

Roligt på jobbet viktigt för lyckan

June 28, 2012 at 9:42 PM

17 procent av svenskarna är mycket lyckliga. 60 procent ganska lyckliga. Hälsan är viktigast, och väldigt mycket viktigare än nästa punkt, att vara nöjd med hushållets finansiella situation, det behöver inte betyda att man har mycket pengar men att man kan leva ungefär som man vill. Därefter visar sig en rad jobbfaktorer hänga tätt ihop med den upplevda lyckonivån.

Undersökningen är gjord bland 5 000 svenskar på uppdrag av hr-koncernen Wise group. Att hur man mår på jobbet påverkar lyckan kanske inte överaskar, men Stefan Rossi, vd på Wise är förvånad över att till exempel utveckling och att ha kul på jobbet hängde mer ihop med lyckokänslan än om man har familj.

– Det framställs ofta en bild av jobbet som ett intrång i att bli lycklig. Den här undersökningen visar att jobbet är viktigare än familjen för att nå lycka och att vi bör ta det ännu mera på allvar hur det är på jobbet.

Att man har barn, eller hur många, gjorde ingen skillnad alls i undersökningen i hur lycklig man var. Det stämmer med tidigare forskning, bekräftar Filip Fors, lyckoforskare vid Umeåuniversitet.

– Barn visar i de flesta undersökningar inget samband med lycka. Vissa menar att det kan bero på att föräldrarna ofta får en sämre relation i samband med att man skaffar barn och att det finns fler tendenser, som stress, som motverkar den positiva effekten av att få barn. 

De med en vuxen vid sin sida var dock lyckligare än de som inte har det, men faktorn hamnade rätt långt ner i listan över vad som hänger ihop med lyckonivån.

LYCKOFAKTORER:
Faktorerna som, enligt undersökningen, hänger mest ihop med hur lycklig man upplever sig vara:

1) Hälsan

2) Hushållets finansiella situation

3) Möjlighet att utvecklas i arbetet

4) Stolt över att jobba på företaget/ organisationen

5) Nöjd med sin arbetsinsats

6) Upplever har meningsfullt arbete

7) Har kul på jobbet

8) Tycker att lönen reflekterar prestandan

9) Får regelbundet veta hur det går i arbetet (feedback)

10) Känner sig utmanad i arbetet

11) Respekterad av kollegor

12) Balans mellan arbete och fritid

13) Familjesituation

14) Trivs med arbetet

15) Civilstånd

16) Hushållsinkomst

17) Egen inkomst

Flera undersökningar under våren har visat på att andelen som inte trivs på jobbet och som vill byta jobb ökar, liksom att en stor andel tjänstemän och chefer känner psykologisk stress på jobbet. Samtidigt har det skrivits en del om hur lycka bidrar till engagemanget på jobbet. Management-tidningen Harvard Business Reviews marsnummer handlade om ”Värdet av lycka – hur de anställdas välbefinnande driver vinsten”.

Wise ville göra en undersökning med positiv utgångspunkt och få eget underlag gentemot kunderna om vilka jobbfaktorer som faktiskt driver lycka. Trots att en önskan om utveckling, feedback och meningsfullhet är saker som återkommer i medarbetarundersökningar gång på gång, samtidigt som det råder kompetensbrist på många håll, tycker Stefan Rossi att många arbetsgivare måste bli mycket bättre på de här parametrarna.

– Arbetsgivarna är rätt dåliga på det. Människor blir dyrare och dyrare och för företagen blir det därmed viktigare och viktigare vilka man anställer. De företag som inte jobbar med de här parametrarna kommer att få det svårt.

Den jobbfaktor som korrelerar allra mest med lyckokänslan är utveckling. Den är något viktigare för 80- och 90-talisterna, men skillnaden mot 40- och 50-talisterna visade sig vara väldigt liten.

Att vara stolt över sin arbetsgivare är näst viktigast bland jobbparametrarna för lyckokänslan. Mest stolta är anställda i svenska industriföretag samt anställda i bolag inom konsult- och finansbranschen som det går bra för.

Att stoltheten är så viktig tror Stefan Rossi kan bero på att vi ofta pratar om våra jobb och därmed associeras med dem, särskilt i en värld där jobb och fritid mer flyter in i varandra med hjälp av mejl och på sociala medier.

Lycko-undersökningen visar också att den som har roligt på jobbet också har bättre hälsa och är lyckligare. Allt hänger kanske inte så förvånande ihop. Bland de som inte har kul på jobbet är det bara 3 procent som är mycket lyckliga. Korrelationerna mellan yrke och lycka är dock otydliga. Det verkar inte spela så stor roll om man är undersköterska, sitter i ledningsgruppen på ett företag eller jobbar på fabrik – känner man att man får utveckling, är stolt över sitt företag och känner meningsfullhet, då är chansen också mycket större att man är lycklig.

Men de inom vård och skola känner en något större meningsfullhet och ledningsgruppsmedlemmar – de har lite roligare än andra på jobbet.

Fotnot: En del i förklaringen till varför jobbparametrarna korrelerar mer med lyckan än parrelationen kan vara att det inte ställdes någon subjektiv fråga kring familjesituationen, medan man när det gäller jobbet fick gradera till exempel hur mycket man tycker att man utvecklas. Subjektiva svar tenderar att korrelera mer med den totala lyckokänslan. Det gäller även listan här intill.

Tjänsteportalen delar gärna saker som inspirerar och motiverar oss. Vi vill passa på att tacka svd.seTags: Professionell framgång Arbetsliv Jobb Arbetsgivare I media
Category: Arbetsliv I media Professionell framgång

Kommentera gärna!

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.