SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Barn och ungdomar är vår framtid!
Lärare och pedagoger arbetar med det käraste vi äger våra BARN. Det är nyckeln till utveckling, som ger varje individ till en god möjlighet för sitt lärande.
 
Som kompetent pedagog krävs att arbeta med frihet under ansvar, se varje elev som en enskild individ med dess styrkor och svagheter för att ge ett gott stöd till eleven. En god pedagog ska kunna motivera, inspirera till nya kunskaper för elevens framtid och själv förtroende.
 
Det är nyckeln till framtiden !
 
Branschen bygger på ett brett utbud av:
Förskolepedagoger
Fritidspedagoger
Talpedagoger
Specialpedagoger
Mentor/ Lärare
Assistenter