SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Nedgångssäkra din karriär

- I tider av ekonomisk oro

Kategorier


Tag CloudVi möter idag ständigt orostecken i vår omvärld kring ekonomi, euron och börsen och självklart så kommer detta att påverka utrymmet och sättet vi behöver agera på. Konkurrensen hårdnar och vi bör sticka ut på nya sätt för att bli valda för attraktiva uppdrag eller jobb.

Nedgångssäkra din karriär

August 04, 2012 at 11:22 PM

Vad kan man då göra för att nedgångssäkra sin karriär? Det första är att inse att din bakgrund i form av en utbildning idag är reducerat till att vara ett minimikrav för vissa jobb. Forskare på arbetslivsfrågor i Sverige har till och med dristat sig att säga att: ”Idag är det så många som är välutbildade att det är svårt att sticka ut på den fronten. Personliga egenskaper kan då till och med bli viktigare än till exempel en examen från Handelshögskolan”

Självklart är det kombinationen som är avgörande. Och hur drastiskt detta uttalande än må vara så är det här du hittar nyckeln till hur du kan nedgångssäkra din karriär – det är helt andra kompetenser som är avgörande. Och i detta ligger både vår svaga sida och våra stora möjligheter. Vi är inte bra på att känna till och trovärdigt presentera denna vår avgörande kompetens. Eric Schmidt, styrelseordförande i Google så för ett tag sedan: “Det vi är sämst på är att se oss själva och våra styrkor som andra ser dem”.

Vi ser hur man klarar detta genom att på ett adekvat sätt ta reda på sitt professionella rykte. Med den erfarenhet vi har idag efter att ha arbetat med snart 800 personer, så kan vi med ödmjukhet och glädje se hur många som på detta sätt får de attraktiv uppdragen och jobben.

Per
PerFrykman.com Tags: Jobbsökande Professionell framgång Jobb Arbetssökande
Category: Ditt professionella rykte Du som ledare Gästbloggare

Kommentera gärna!

Posted by narkavy on
In the coming months and years, we ll be collecting the best in citizen journalism; we ll be curating professional reporting and research; we ll be encouraging art, video, and expression in all its forms to help turn the tide on this great challenge of our generation buy cialis online no prescription 1995 Aug; 77 2 379 93
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.