SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Bygg- och anläggning - för dig som är intresserad av byggprocesser och tycker om att arbeta praktiskt. Infrastruktur knyter samman människor, städer och länder. Anläggningsprojekt skapar dessutom nya jobb och ny infrastruktur kan vara avgörande för ett områdes ekonomiska utveckling.

Till byggverksamhet räknas byggande, ombyggnad och reparationer av hus och anläggningar till exempel vägar med alla tillhörande arbeten. Branschen har cirka 230 000 sysselsatta i allt från mycket stora till små företag. Det är en bred och spännande bransch som kräver ansvarstagande, kreativitet, problemlösnings- och initiativförmåga samt möjlighet att utföra sina uppgifter såväl individuellt som i samarbete med andra.