SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Bra chefskap 2012

- 9 konkreta punkter

Kategorier


Tag CloudChef-redaktionen har kokat ner 17 år av vetgirighet, skriverier och kunskaper i 9 punkter om gott ledarskap.

Bra chefskap 2012

September 11, 2012 at 10:34 AM

1. Ledarstil
Chefen är en förebild som sätter exempel för alla chefer inom organisationen. Han eller hon bottnar i och är tydligt med sina värderingar. Chefen har ett stort engagemang. 

Han eller hon förstår vad chefsrollen kräver och agerar i rollen. 

2. Delegering
En bra chef delar inte bara med sig av uppgifter, utan även befogenheter och mandat att utföra dem. Dels för att ansvaret får andra att växa, dels för att den medvetne chefen inser att man inte kan göra allt själv. 

En bra chef vet skillnaden på att delegera och dumpa - eller bara arbetsfördela. Han eller hon delar också med sig av äran till den som ska vara med och dela den.

3. Motivera
Uppmuntran och belöning i all ära, men en bra chef motiverar även med konstruktiv feedback. Han eller hon ser också sina medarbetares nästa steg och hjälper till att skapa förutsättningar för deras utveckling.

4. Konflikthantering
En bra chef lyssnar, tar in och agerar snabbt som ett föredöme även när det hettar till. Det handlar såväl om egna personliga konflikter som att hjälpa medarbetarna med deras om så behövs.

En bra chef jobbar också för att på bästa sätt försöka förebygga konflikter.

5. Kommunikation
En bra chef är tydlig med mål och vision och kan uttrycka sig på ett sätt som skapar enighet snarare än oro. 

Han eller hon förmår visualisera det övergripande målet så att varje enskild medarbetare förstår sin del och roll. 

En bra chef är en god storyteller, är tydlig med sina värderingar och »walk the talk«.

En bra chef har också en medvetenhet om hur media fungerar.

6. Beslutsfattande
En bra chef är beslutsmässig, har modet att fatta beslut, men också modet att riva upp ett felaktigt beslut och snabbt ställa om. Han eller hon är flexibel utan att tappa målet och stämmer av sina beslut mot förändringar i omvärlden.

Chefen har förmåga att skilja på när det krävs snabba beslut och när något måste beredas längre. Han eller hon tar in flera aspekter, men klarar också att hålla sin linje även om den blir ifrågasatt.

7. Rekrytering
En bra chef attraherar talanger. Han eller hon bygger team, tar hänsyn till mångfald och tar in personer som kompletterar sig själv, såväl som varandra, snarare än spegelbilder av sig själv. 

En god ledare omger sig inte bara med ja-sägare. 

Den framgångsrikt rekryterande chefen tänker längre än till sitt eget nätverk. Detta gäller såväl ledningsgrupp som det större teamet.

8. Personligt
En bra chef vågar vara sig själv. Det innebär också att visa sig mänsklig och tillåta sig att misslyckas ibland. 

Han eller hon ser en poäng med att vara synlig bland medarbetarna och klarar av att vara öppen och omtänksam, utan att behöva bli privat.

9. Resultat
Hur ser organisationens resultat ut och hur mycket av det kan härledas till chefens ledarskap?

En bra chef är målinriktad. Skapar resultat, på kort och lång sikt. Tappar inte fokus. Ser till styrelsens, ägarens och arbetsgivarens bästa.

Tjänsteportalen delar gärna saker som inspirerar och motiverar oss. Vi vill passa på att tacka Chef.Tags: DU som ledare Du din största tilgång
Category: Du - din största tillgång Du som ledare

Kommentera gärna!

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.