SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Målstrategi

- Så gör du.

Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

Är du en av dem som ständigt drömmer men sen inte kommer längre? Då är det dags att du skaffar dig en målstrategi. Alla mål börjar med en dröm. Genom att sätta mål tar du kontroll över din framtid. Det handlar om att göra en handlingsplan som tar dig från nuläge till ett önskat läge. Här förklarar Driftigs skribent inom personlig utveckling hur du ska tänka för att sätta upp en målstrategi.

Målstrategi

October 16, 2014 at 12:18 PM

När du arbetar med mål är det viktigt att arbeta målstyrt vilket innebär att du först sätter upp dina mål och sedan hittar du vägarna och metoderna att nå dem.

Förutsätt att du når framgång 
Människor baserar ofta sina mål på tidigare resultat och om det involverar en negativ händelse blir det lätt ett hinder för att nå framtida mål. Gör inte heller det klassiska misstaget att först försöka hitta vägarna, till exempel pengar, tid, utbildning med mera för då är chansen stor att du får vänta mycket länge innan du når dina mål. Ingen vet vad vi kan i framtiden så förutsätt istället alltid framgång.

Bryt ner dina mål 
Mål är det som driver oss framåt och när du sätter mål är det viktigt att du sätter långsiktiga mål på 5, 2 och 1 år. Dessa bryts sedan ned till kortsiktiga delmål, till exempel kvartalsvis, månadsvis, veckovis och dagliga mål. Det är också centralt att du binder ihop dina mål med en övergripande vision. Har du en vision och hur ser den i så fall ut?

Följ upp och förändra 
Ett bra mål ger energi, inspiration och glädje vilket också blir en drivkraft att nå målet. Under resans gång gäller det att vara flexibel så att du kan justera och ändra väg. 

Att aktivt arbeta med att nå det du vill ha förutsätter förändringar. Därför är det viktigt att kontinuerligt stämma av vad denna förändring innebär för dig och för din omgivning. Om du driver ett företag är det viktigt att du även stämmer av vad det innebär för företaget samt för din personal. Är du beredd att avsätta tid, kraft och pengar för att nå ditt mål?

Ett bra mål ska ha följande egenskaper:
Målet ska väljas av dig själv
Målet ska vara positivt (det ska säga vad du vill) 
Målet ska vara djärvt men ändå möjligt att nå (attraktivt) 
Målet ska vara konkret 
Målet ska vara mätbart 
Målet ska vara tidsbestämt

Hjärnan kan inte skilja på fantasi och verklighet och därför är det kraftfullt att visualisera, det vill säga att i förväg uppleva sin framtid innan den har hänt. Se dig själv lyckas redan nu, upplev att du har nått ditt mål. Vad känner du? Vad ser du? Vad hör du?

Kom ihåg att fira varje gång du når ett delmål och samtidigt vara stolt över dina framgångar!

Tjansteportalen samarbetar med Driftig.nuSveriges största mötesplats för kvinnliga entreprenörer och driftiga tjejer.


Tags: Professionell framgång Personlig utveckling
Category: Personlig utveckling Professionell framgång

Tanker?

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.