SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Social Selling

- Ökar din försäljning.

Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

Strategi – Det är frestande att hoppa över detta viktiga första steg. Du kanske tänker att det inte finns tid att skapa en strategi; du behöver mer försäljning nu. Rådet är att skapa tid för detta! Om du vill ha förändrade försäljningsresultat, måste du göra saker annorlunda. Liten insats nu, stor utdelning senare.

Social Selling

December 26, 2014 at 1:53 PM

Kunskap – Säljare i dag behöver en kombination av bra säljförmåga och kunskap om hur de olika sociala kanalerna kan förenkla arbetet och effektivisera vägen mot målet. Många företag släpar efter, så det finns goda möjligheter att genom ny kunskap skaffa försprång och vinna marknadsandelar.

Genomförande – Genomförandet är avgörande och helt beroende av strategi och kunskap. För att lyckas krävs fokus på rätt aktiviteter, ett disciplinerat beteende och förmåga att använda sociala kanaler på rätt sätt.

1. Sätt strategin för Social Selling
Om du vill öka försäljningen måste du göra saker annorlunda. Steinholtz & Partners hjälper till att sätta strategin.

Vad är anledningen till att ni vill använda Social Selling?
Vilken är er målgrupp och vad är viktigt för dem?
Vilka sociala medier är det troligt att era kunder och potentiella kunder använder?
Hur kan ni spåra sociala interaktioner och hur skall ni vårda era relationer?
Vilken typ av utmaningar löser er produkt/tjänst?
Vad är ni kända för och hur vill vi kommunicera det?
Vilka sociala kanaler är bäst för er att använda?
Har våra medarbetare rätt säljkunskap och kan de hantera de olika sociala kanalerna?
Vad skall ni mäta och följa upp? Är det antal nya säljmöten? Är det antal nya referenser?

2. Skaffa kunskap
För att nå säljmålen behöver medarbetarna ha en bra förmåga att sälja, de behöver ha kunskap om de sociala kanaler som ni tänker använda samt en förmåga att hantera kommunikation på ett effektivt sätt. Dagens köpare ser annorlunda ut än de gjorde för 10 år sedan. Oavsett om du är en egenföretagare eller ledare i ett större företag måste du kunna hantera detta.

Social Selling, digital kommunikation och marknadsföring är nödvändig kunskap för dagens säljare, marknadsförare och ledare.

3. Implementera Social Selling
Det krävs disciplin för att säkerställa att medarbetarna på ett konsekvent sätt engagerar sig i rätt aktiviteter och använder tekniken i sociala medier på rätt sätt för att lyckas med Social Selling. Vi ser till att nya rutiner för att säkra den digitala närvaron och dra nytta av sociala kanaler sätter sig. Det ger helt nya möjligheter att generera nya leads, nå beslutsfattare snabbare, differentiera er från konkurrenter, stärka varumärket, presentera lösningar vid rätt tidpunkt, visa på affärsmannaskap, säkra möten och spara tid.

Vi följer upp och mäter medarbetarnas aktiviteter, vilket innebär att kontinuerligt utvärdera både säljförmåga och kunskap i att använda de olika sociala kanalerna. Nya sätt att arbeta kräver motivation och uthållighet. Vi ger löpande träning och coachning till medarbetarna i Social Selling.

Vill du veta mer om Social Selling?
Kontakta Fredrik Steinholtz som utvecklar ditt sätt att sälja till den moderna köparen inom B2B med hjälp av Social selling och Sociala medier. Telefon: 0736 – 61 09 12 E-post: fredrik@fsteinholtz.se

Läs mer http://www.fsteinholtz.se/Tags: DU som ledare Sociala medier Social selling
Category: Social selling Sociala medier

Tanker?

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.