SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Bubblor

- Eller: Vem äger ett VARFÖR?

Tag CloudArkiv

2012

2013

2014

2015

När jag skulle skriva tex­ten som finns på sidanWHY/HVORFOR/VARFÖR på min nya hem­sida, dök det upp en massa tankar och idéer om detta med WHY som inte rik­tigt pas­sade in på den sidan.

Bubblor

June 04, 2014 at 8:31 PM

Jag har ju lis­tat ut att mitt stora VARFÖR är att hjälpa andra som har ett starkt VARFÖR att visa upp det på ett tydligt och markant sätt för hela världen. Jag bestäm­mer ju själv mitt VARFÖR.

Men vem bestäm­mer en större verk­samhets VARFÖR och HUR till­varatas upp­fat­tnin­gen om detta i organisationen?

Det fungerar så «smidigt» för de små:
Entre­prenörer och småföre­ta­gare lever gärna nära sitt VARFÖR.
Detta ger dem drivkraft.

Deras per­son­liga VARFÖR sam­man­faller ofta med verk­samhetens VARFÖR.
Genom verk­samheten förverk­li­gar de några idéer som föds utifrån deras värde­grund och vision. De har det totala ägarskapet, både idémäs­sigt och ekonomiskt — både på gott och ont.
Där­för står det mycket på spel för dem.

Verk­samheten blir deras «baby» och de måste vara helt
aut­en­tiska. Deras VARFÖR blir där­för både transparant och tydligt.

De är ute på världs­mark­naden med sitt VARFÖR, sin mis­sion och försöker göra bra saker och hjälpa andra.

Inte BARA för att tjäna pen­gar. Att tjäna pen­gar är, som Simon Sinek säger, inte ett VARFÖR, men ett RESULTAT av ett tydligt VARFÖR.

Vem definierar och för­val­tar de större före­ta­gens VARFÖR?

Ägarna? De anställda?
Som anställd i ett större före­tag befinner man sig ofta mycket långt ifrån före­tagets VARFÖR. Kanske befinner sig inte de anställ­das VARFÖR inom före­taget över huvud taget utan på ett pri­vat plan? Kanske går de bara till job­bet för att gå hem till sitt VARFÖR med ett löneku­vert. De äger inte.
Det står inget på spel för dem.

Om du trots allt är en anställd som iden­ti­fierar dig med före­tagets VARFÖR, kanske du ändå befinner dig ljusår ifrån plat­sen där före­tagets VARFÖR är på agen­dan eller borde vara det. Kanske upplever du även att de som är till­satta att definiera och för­valta före­tagets VARFÖR inte verkar ha
iden­ti­fierat sig helt med detta eller kän­ner något större ägarskap.
Var­för skulle de det?

DE är också bara anställda. De äger INTE.
De delar nöd­vändigtvis inte förtagets värderingar och visioner i någon större grad än vak­t­mästaren eller recep­tion­is­ten.
De får bara mycket bät­tre betalt för att inte göra det.

I stora före­tag kan ett VARFÖR snabbt börja likna en tvål.

Den halkar hit och dit och omvand­las så småningom till
bub­blor som spricker och försvin­ner.
Det gör också många verksamheter.

Hannes Idé spe­cialis­erar sig på visuell brand­ing för pas­sion­er­ade entre­prenörer och entre­prenörstänkande företak. Hanne "Brander" är Tjänsteportalens högt uppskattade virtuella grafiske designer och blir gärna även din! hannebroter@hannesidea.comTags: Gästbloggare Branding Varumärke
Category: Branding Varumärke

Kommentera gärna!

Posted by ucasiha on
[url=http://mewkid.net/buy-amoxicillin/]Amoxicillin 500 Mg[/url] Amoxicillin 500mg zne.rwmk.tjansteportalen.se.ois.jv http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
Posted by viagra generic name on
https://genericviagragog.com what is viagra
Posted by resochin on
how do i get hydroxychloroquine aralen hydrochloride uso medical abbreviation
Posted by hydroxychloroquinr on
hcq 200 https://plaquenilx.com/# hydroxy chloriquine
Posted by generic cialis on
cialis price cialis coupon
Posted by Ethicle on
sildenafil professional dr king https://candipharm.com/search?text=sildenafil.professional.dr.king
Posted by narkavy on
Cochrane Database Syst Rev 2009; 2 CD001423 buy cialis 10mg
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.