SkanPers Kommunikation

TjanstePortlen.se

Sök i jobb bloggens historia

Vikten av att hitta sin inre kompass…

- Av Christina Paulson.
Ett budskap som vi alla borde leva efter. Att stanna upp en stund, reflektera och känna efter vad vi vill och vad som verkligen är viktigt för oss. Både vad gäller arbete och priva… https://www.tjansteportalen.se/karriarsbloggen/vikten-av-att-hitta-sin-inre-kompass/

Mening är viktigt för motivationen

- Av Christina Paulson.
Hos vissa är synen på vad som motiverar människor till bra prestationer fortfarande förlegad – att vår motivation enbart skulle bero på ”piskan” eller ”moroten”. Fler företag och o… https://www.tjansteportalen.se/karriarsbloggen/mening-ar-viktigt-motivationen/